Home
Bedrijfsprofiel
Diensten
Inbraakbeveiliging
Brandmeldbeveiliging
Ontruimingsystemen
Camera Bewaking
Toegangscontrole
ICT
Telefonie
Zorgsystemen
Zonne-Energie
Links
Contactformulier
Vacatures
Aanbiedingen

Ontruimingsystemen

De landelijke geldende NEN normen stellen nauwkeurige eisen aan alle brandmeld en/of ontruimings-installaties, die zijn bedoeld om in geval van brand of andere noodsituaties een snelle en ordelijke personele ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte te bewerkstelligen. Daarbij wordt gelet op ontwerp, uitvoering, comptabiliteit en kwaliteit. Dus niet alleen de producten zelf, ook de wijze van installeren, bekabelen, noodvoedingen, etc., moeten aan die normen en regels voldoen.

In Nederland stelt de Brandweer de eisen ten aanzien van (alle onderdelen van) een brandmeld en/of ontruiminginstallatie. Aan de hand van de brandweereisen wordt door een van de partners van G&V een zogenaamd Programma van Eisen (PvE) opgesteld. In het PvE wordt geregeld waaraan de hoofdapparatuur moet voldoen (klasse A, B of C), wat voor doormelding er gerealiseerd dient te worden en waar de diverse automatische en/of handbrandmelders moeten worden geprojecteerd. Aan de hand van dit PvE kan G&V u nader informeren over de minimale eisen waaraan uw brandmeld en/of ontruiminginstallatie moet voldoen. 

G&V is u hierbij graag van dienst en indien u wenst kan G&V als gesprekspartner optreden bij te voeren van gesprekken met eisende partijen aangaande de certificering van de installaties.

Evacuatie

G&V Beveiliging en Telecommunicatie | info@gv-beveiliging.nl