Home
Bedrijfsprofiel
Diensten
Inbraakbeveiliging
Brandmeldbeveiliging
Ontruimingsystemen
Camera Bewaking
Toegangscontrole
ICT
Telefonie
Zorgsystemen
Zonne-Energie
Links
Contactformulier
Vacatures
Aanbiedingen

Brandmeldbeveiliging

Menig bedrijf is beter tegen inbraak beveiligd dan tegen brand. Terwijl brand meer schade kan opleveren dan de grootste inbraak. Want brand is dikwijls catastrofaal. Veel bedrijven gaan failliet na een brand. Een adequate branddetectie kan de rampzalige en verwoestende gevolgen van een brand voor mens, materiaal en milieu vaak voorkomen. Voor een vroegtijdige en betrouwbare detectie en de daaropvolgende alarmering is goede detectie-apparatuur van essentieel belang. Elk bedrijf is anders, maar G&V heeft voor elk object en voor iedere branche een brandveilige oplossing.

G&V werkt met betrekking tot de brandveiligheid uitsluitend samen met erkende, gecertificeerde en gespecialiseerde bedrijven, architecten, projectontwikkelaars en de overheid.

Door ons uitgebreide dienstenpakket kunnen wij u van dienst zijn vanaf het ontwerp van uw gebouw tot en met de ingebruikname. Als uw gebouw nog slechts op papier bestaat, gaan wij het beoordelen op brandveiligheid en leggen dat vast in een brandpreventieplan.Als u uw gebouw in gebruik gaat nemen, komt in veel gevallen de aanvraag gebruiksvergunning naar voren, en dus ook het opstellen van een ontruimingsplan en het maken van evacuatieplattegronden.

De grote kracht van G&V is, korte communicatielijnen, slechts één aanspreekpunt....G&V.  
Ons streven is om binnen de kaders van de wet- en regelgeving voor onze opdrachtgevers een optimaal resultaat op het gebied van brandveiligheid te behalen.

 

Preventie

G&V Beveiliging en Telecommunicatie | info@gv-beveiliging.nl