Home
Bedrijfsprofiel
Diensten
Links
Contactformulier
Vacatures
Aanbiedingen

Bedrijfsprofiel

  • G&V adviseert, realiseert en onderhoud Alarminstallaties, CCTV-installaties, Telefooninstallaties, Data-installaties, Brandmeldinstallaties, Toegangscontrole-installaties, PZI-installaties en Hekwerkdetectie. We werken met gerenommeerde merken zoals, GE, Cieffe,  Notifier,  Siemens, Samsung, Pand-Uit, Lexcom, Key processor, Ascom-Nira, Verkerk en Heras. 
  • G&V zal als erkend VEB installateur met betrekking tot inbraakdetectie-systemen zorgdragen voor een optimaal afgestemd beveiligingsplan en voor de totstandkoming van een goedgekeurd (PvE) bij de brandmeldinstallatie. Tevens zullen wij voor u gesprekspartner zijn bij eventuele te voeren gesprekken met eisende partijen aangaande de goedkeuring en certificering van uw alarm en brandmeldinstallatie.
  • Helder, Eerlijk, Betrouwbaar en Duidelijk advies: Samen met u wordt gekeken naar uw specifieke wensen op het gebied van genoemde installatie(s) en wordt aan de hand van een door G&V ontwikkelde Fast Scan snel en eenvoudig in beeld gebracht wat voor soort en type installatie(s) voor uw bedrijf, mede gericht op de toekomst, het meest geschikt is om te worden toegepast. Dit alles zal door G&V in een zogenaamde offerte en/of technisch bestek worden vastgelegd, waardoor bij de aanleg van de technische installatie(s) geen onduidelijkheden kunnen ontstaan. 
  • Van begin tot en met de oplevering zal G&V betrokken blijven bij de controle op de realisatie van de installatie(s) door middel van tussentijdse inspectie en het uitvoeren van een opleveringsinspectie. Hierdoor heeft u de zekerheid dat het geleverde eindprodukt ook hetgeen is waar u om heeft gevraagd en betaald. 
  • Ook voor nazorg aan de installatie(s) in de vorm van een service- en onderhoudscontract zal worden zorg gedragen door G&V in nauwe samenwerking met u en de leverancier(s) van de installatie(s), zodat u ook in de toekomst gewaarborgd bent van een optimale werking van uw installatie(s) 
  • Uit respect voor onze opdrachtgevers en vanuit veiligheidoverwegingen vermelden wij geen referenties. Wanneer u met ons contact opneemt willen wij u graag onze referenties toelichten.
  •  Onder het menu "Diensten" vindt u alle activiteiten die G&V voor u kan uitvoeren.

 

G&V Beveiliging en Telecommunicatie | info@gv-beveiliging.nl